big-1

Standard

Bliv en del af Arena | Mors Fitness

Bliv en del af vores stærke fællesskab og benyt de nye forbedrede træningsfaciliteter.

Med dette medlemskab får du adgang til centeret i vores åbningstider.
Her kan du benytte centerets mange muligheder til din træning.

Ved hjælp af tilvalgsmulighederne nedenfor kan du tilkøbe adgang til et væld af andre mulighed.
 

Prisen for medlemsskabet er DKK 249,00 kroner månedligt. Oprettelsesgebyr er DKK 0,00. Depositum er DKK 0,00 Bindingsperiode indtil 30/11/2022. Opsigelse er løbende månedligt + 1 Måneder, dog tidligst til udløb 30/11/2022 (mindstepris DKK 0,00) (Næste opkrævning DKK 249,00)

Bindingsperioden er 1 måneder


Fra DKK 249,00
Tilvalg Pris
Holdtræning

Få adgang til alle vores hold ved at købe dette tilvalg. Man har ikke adgang til holdtræning uden tilkøb af dette tilvalg.

DKK 20,00
EGYM

EGYM – 8 data teknologiske cirkelmaskiner – NYESTE TEKNOLOGI EGYM introduktion kr. 99 betales i centeret, for intro til EGYM. Indeholder ca 40 minutters intro, APP + EGYM armbånd. Gælder for køb af EGYM tilvalg, efter d. 1/10-22

DKK 30,00
SubtotalDKK 249,00
Pris i altDKK 249,00

Arena Mors - Fitness Handelsbetingelser

MEDLEMS- OG ABONNEMENTSBETINGELSER I ARENA | MORS FITNESS.

Generel information

Vores medlemskaber kræver en gyldig betalingsserviceaftale.

Aldersgrænsen for at træne i centeret er min. 13 år. Af sikkerhedsmæssige årsager må børn under 13 år ikke opholde sig i centeret. Unge mellem 13–16 år skal ved indmeldelsen medbringe en forælder, ligeledes skal begge parter medbringe ID eller ved online oprettelse, skal den enkelte forældre oprette sig som kontakt og betaler af medlemskabet.

Unge mellem 13-16 år, må kun færdes i centeret ifølge af en voksen eller have tilladelse fra forælder til at færdes i centeret.

Som medlem af Arena | Mors Fitness er det ikke tilladt at udvise groft uagtsom adfærd, overfor andre medlemmer eller ansatte heraf; mobning, anstødelig sprogbrug, chikane, trusler eller vold. Dette vil medføre bortvisning uden varsel og annullering af medlemskab.

Al tyveri i Arena | Mors Fitness vil blive anmeldt til politi.

Som medlem af Arena | Mors Fitness er det ikke tilladt at promovere salg privat- eller firma relateret salg, som ikke udbydes af Arena | Mors Fitness.

F.eks.: Produktsalg eller personligtræning/vejledning mv.

Dette vil medføre bortvisning uden varsel og annullering af medlemskab.

Rygning er IKKE tilladt i Arena | Mors Fitness.

Medlemsbetingelser

Disse betingelser gælder ved dit medlemskab.

§1. Medlemskab; Dit medlemskab er personligt. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Arena | Mors Fitness ved at rette dine oplysninger online på din medlemsprofil. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.

§2. Medlemskode; Indlæses ved dør eller kundecomputer for at få adgang til centret.

§3. Betaling; Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, du betaler kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for, at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Når du opretter et abonnement hos Arena | Mors Fitness giver du dit samtykke til, at Arena | Mors Fitness opbevarer de nødvendige personlige oplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes DIBS/kontantoverførselsaftale dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Arena | Mors Fitness sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part med henblik på inddrivelse.

§4. For sen betaling; Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Arena | Mors Fitness.

§5. Varighed/Medlemskab; Ved DIBS-medlemskab er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når perioden, der er betalt for udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse; Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for DIBS-medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske online på din medlemsprofil eller ved fysisk fremmøde i Arena | Mors Fitness.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår; Arena | Mors Fitness forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret; Hjælp os med at holde centret pænt og rent. Træning og ophold i Arena | Mors Fitness foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Arena | Mors Fitness. Børn mellem 13-16 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen, eller accept fra en forælder. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Bare fødder er dog tilladt ved yoga og pilates. Træning udenfor bemandingstiderne er ligeledes på eget ansvar. Det er ikke tilladt at lukke andre ind og alle træningslokaler og reception er video overvåget. 

§9. Misligholdelse af kontrakt; Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Arena | Mors Fitness ansatte, kan Arena | Mors Fitness uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskab.

§10. Ændringer i hold m.v.; Arena | Mors Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider og udbud af hold. Desuden kan Arena | Mors Fitness samme dag aflyse hold ved sygdom, manglende tilmelding m.m. eller ændre instruktør/holdtype senest 1 time før holdets planlagte start. Der refunderes ikke noget i forbindelse med dette.

§11. Helbredstilstand og personskade; Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Arena | Mors Fitness. Arena | Mors Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§12. Værdigenstande; Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i Arena | Mors Fitness. Arena | Mors Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra garderobe/skabe mm.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder; Ved indmeldelsen giver du lov til at Arena | Mors Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt, kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS.

§14. Afbud til holdtræning; Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske via online booking senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra ventelisten indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage et hold. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved DIBS kr. 30, 1 klip ved klippekort og 1 dags træning ved kontant medlemskab. Beløbet trækkes automatisk ved den næste DIBS-trækning.

§15. Fremmøde; Fremmøde til holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start, ellers kan pladsen gives videre til ventelisten.

§16. Venteliste; Står du på venteliste er det dit eget ansvar at kontrollere, om du har fået en plads på holdet. Får du en plads, men ikke møder op, gælder det som for sent afbud, se §14.

§17. Bero; Et medlemskab kan sættes i bero 1 gang om året i 1 – 5 måneder mod et gebyr på kr. 100. Bemærk at dit medlemskab ikke kan være i bero, mens du opsiger dit abonnement

Abonnementsbetingelser

1) Kriterier for abonnementstræk; Når et træk via et betalingskort skal gennemføres, skal kortoplysningerne stemme overens med Nets’ kortdatabase. Det anvendte betalingskort skal være aktivt. Det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Det anvendte betalingskort til abonnementstræk skal kunne lave transaktioner via Internettet.

2) Kvittering; Kvitteringer, der indeholder bekræftelse, informationer, ændringer eller opsigelse om dit abonnement leveres via e-mail. Kvitteringer sendes til den e-mailadresse, som du ved oprettelse af abonnementet har angivet eller som du efterfølgende har opdateret til på din brugerprofil på hjemmesiden.

3) Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold; Du er som kunde og kortindehaver ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede. Du hæfter som kunde for det valgte abonnement indtil en eventuel opsigelsesdato.

4) Opdatering af kortnummer; Du kan opdatere dit kortnummer, hvis du har brug for at forny eller slette oplysninger. Det kan være relevant, hvis du f.eks. skifter kort. Du opdaterer dine kortdata ved at logge ind på din profil eller ved henvendelse i Arena | Mors Fitness. Du er som kunde selv ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede.

5) Ophør/opsigelse af abonnement; Du kan opsige abonnementet med et varsel på løbende måned + 1 måned. Vil du opsige abonnementet, skal dette ske online på din medlemsprofil via hjemmesiden eller ved fysisk fremmøde i Arena | Mors Fitness. Dit abonnement er først opsagt, når du har modtaget en kvittering, der bekræfter opsigelsen. Opstår der tvivl om, hvorvidt medlemskabet er opsagt, skal du som medlem kunne dokumentere opsigelsen.

6) Fortrydelsesret; Har du fortrudt dit køb af abonnementet over internettet, kan du få pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet, hvis du ikke allerede har gjort brug af abonnementet. Hvis startdato på abonnementet ligger inden for 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

7) Kundevilkår; Du skal som kunde aktivt acceptere kundevilkår og pris. Det gør du ved at sætte et flueben ud fra det respektive felt.

8) Vilkår og priser; Vilkår og priser for et medlemskab, som du køber på internettet, er oplyst ud for det pågældende medlemskab. Alle løbende medlemskaber bliver betalt gennem DIBS, og opkræves en gang om måneden. Et DIBS-medlemskab har en binding, som er angivet. Bindingen betyder, at du ikke kan opsige dit abonnement udenom vores betingelser, når du først har gjort brug af abonnementet.

9) DIBS; Vi benytter altid DIBS til den online kortbetaling.

10) Forudbetaling/oplysning om forudbetalte ydelser; Ved forudbetaling af abonnement bliver du opkrævet for antal måneder angivet i handelsbetingelserne.

11) Leveringsbetingelser; Vi betragter medlemskabet som leveret, når oprettelse og betaling er afsluttet.

12) Reklamationsret; Du har mulighed for at reklamere i op til 24 måneder fra køb af dit medlemskab. Det gør du ved at sende en mail til fitness@arenamors.dk  

13) Persondatapolitik / Privatlivspolitik; Vi indhenter kun de data, vi har brug for, for at kunne administrere dit medlemskab. Vi har ikke data vedr. bankkonto mm. liggende, da vi kun benytter kontant medlemskaber, eller DIBS-betalinger.

Arena Mors - Fitness afbestillingsregler

MEDLEMS- OG ABONNEMENTSBETINGELSER I ARENA | MORS FITNESS.

Generel information

Vores medlemskaber kræver en gyldig betalingsserviceaftale.

Aldersgrænsen for at træne i centeret er min. 13 år. Af sikkerhedsmæssige årsager må børn under 13 år ikke opholde sig i centeret. Unge mellem 13–16 år skal ved indmeldelsen medbringe en forælder, ligeledes skal begge parter medbringe ID eller ved online oprettelse, skal den enkelte forældre oprette sig som kontakt og betaler af medlemskabet.

Unge mellem 13-16 år, må kun færdes i centeret ifølge af en voksen eller have tilladelse fra forælder til at færdes i centeret.

Som medlem af Arena | Mors Fitness er det ikke tilladt at udvise groft uagtsom adfærd, overfor andre medlemmer eller ansatte heraf; mobning, anstødelig sprogbrug, chikane, trusler eller vold. Dette vil medføre bortvisning uden varsel og annullering af medlemskab.

Al tyveri i Arena | Mors Fitness vil blive anmeldt til politi.

Som medlem af Arena | Mors Fitness er det ikke tilladt at promovere salg privat- eller firma relateret salg, som ikke udbydes af Arena | Mors Fitness.

F.eks.: Produktsalg eller personligtræning/vejledning mv.

Dette vil medføre bortvisning uden varsel og annullering af medlemskab.

Rygning er IKKE tilladt i Arena | Mors Fitness.

Medlemsbetingelser

Disse betingelser gælder ved dit medlemskab.

§1. Medlemskab; Dit medlemskab er personligt. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Arena | Mors Fitness ved at rette dine oplysninger online på din medlemsprofil. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.

§2. Medlemskode; Indlæses ved dør eller kundecomputer for at få adgang til centret.

§3. Betaling; Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, du betaler kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for, at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Når du opretter et abonnement hos Arena | Mors Fitness giver du dit samtykke til, at Arena | Mors Fitness opbevarer de nødvendige personlige oplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes DIBS/kontantoverførselsaftale dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Arena | Mors Fitness sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part med henblik på inddrivelse.

§4. For sen betaling; Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Arena | Mors Fitness.

§5. Varighed/Medlemskab; Ved DIBS-medlemskab er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når perioden, der er betalt for udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse; Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for DIBS-medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske online på din medlemsprofil eller ved fysisk fremmøde i Arena | Mors Fitness.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår; Arena | Mors Fitness forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret; Hjælp os med at holde centret pænt og rent. Træning og ophold i Arena | Mors Fitness foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Arena | Mors Fitness. Børn mellem 13-16 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen, eller accept fra en forælder. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Bare fødder er dog tilladt ved yoga og pilates. Træning udenfor bemandingstiderne er ligeledes på eget ansvar. Det er ikke tilladt at lukke andre ind og alle træningslokaler og reception er video overvåget.

§9. Misligholdelse af kontrakt; Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Arena | Mors Fitness ansatte, kan Arena | Mors Fitness uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskab.

§10. Ændringer i hold m.v.; Arena | Mors Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider og udbud af hold. Desuden kan Arena | Mors Fitness samme dag aflyse hold ved sygdom, manglende tilmelding m.m. eller ændre instruktør/holdtype senest 1 time før holdets planlagte start. Der refunderes ikke noget i forbindelse med dette.

§11. Helbredstilstand og personskade; Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Arena | Mors Fitness. Arena | Mors Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§12. Værdigenstande; Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i Arena | Mors Fitness. Arena | Mors Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra garderobe/skabe mm.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder; Ved indmeldelsen giver du lov til at Arena | Mors Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt, kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS.

§14. Afbud til holdtræning; Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske via online booking senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra ventelisten indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage et hold. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved DIBS kr. 30, 1 klip ved klippekort og 1 dags træning ved kontant medlemskab. Beløbet trækkes automatisk ved den næste DIBS-trækning.

§15. Fremmøde; Fremmøde til holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start, ellers kan pladsen gives videre til ventelisten.

§16. Venteliste; Står du på venteliste er det dit eget ansvar at kontrollere, om du har fået en plads på holdet. Får du en plads, men ikke møder op, gælder det som for sent afbud, se §14.

§17. Bero; Et medlemskab kan sættes i bero 1 gang om året i 1 – 5 måneder mod et gebyr på kr. 100. Bemærk at dit medlemskab ikke kan være i bero, mens du opsiger dit abonnement

Abonnementsbetingelser

1) Kriterier for abonnementstræk; Når et træk via et betalingskort skal gennemføres, skal kortoplysningerne stemme overens med Nets’ kortdatabase. Det anvendte betalingskort skal være aktivt. Det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Det anvendte betalingskort til abonnementstræk skal kunne lave transaktioner via Internettet.

2) Kvittering; Kvitteringer, der indeholder bekræftelse, informationer, ændringer eller opsigelse om dit abonnement leveres via e-mail. Kvitteringer sendes til den e-mailadresse, som du ved oprettelse af abonnementet har angivet eller som du efterfølgende har opdateret til på din brugerprofil på hjemmesiden.

3) Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold; Du er som kunde og kortindehaver ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede. Du hæfter som kunde for det valgte abonnement indtil en eventuel opsigelsesdato.

4) Opdatering af kortnummer; Du kan opdatere dit kortnummer, hvis du har brug for at forny eller slette oplysninger. Det kan være relevant, hvis du f.eks. skifter kort. Du opdaterer dine kortdata ved at logge ind på din profil eller ved henvendelse i Arena | Mors Fitness. Du er som kunde selv ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede.

5) Ophør/opsigelse af abonnement; Du kan opsige abonnementet med et varsel på løbende måned + 1 måned. Vil du opsige abonnementet, skal dette ske online på din medlemsprofil via hjemmesiden eller ved fysisk fremmøde i Arena | Mors Fitness. Dit abonnement er først opsagt, når du har modtaget en kvittering, der bekræfter opsigelsen. Opstår der tvivl om, hvorvidt medlemskabet er opsagt, skal du som medlem kunne dokumentere opsigelsen.

6) Fortrydelsesret; Har du fortrudt dit køb af abonnementet over internettet, kan du få pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet, hvis du ikke allerede har gjort brug af abonnementet. Hvis startdato på abonnementet ligger inden for 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

7) Kundevilkår; Du skal som kunde aktivt acceptere kundevilkår og pris. Det gør du ved at sætte et flueben ud fra det respektive felt.

8) Vilkår og priser; Vilkår og priser for et medlemskab, som du køber på internettet, er oplyst ud for det pågældende medlemskab. Alle løbende medlemskaber bliver betalt gennem DIBS, og opkræves en gang om måneden. Et DIBS-medlemskab har en binding, som er angivet. Bindingen betyder, at du ikke kan opsige dit abonnement udenom vores betingelser, når du først har gjort brug af abonnementet.

9) DIBS; Vi benytter altid DIBS til den online kortbetaling.

10) Forudbetaling/oplysning om forudbetalte ydelser; Ved forudbetaling af abonnement bliver du opkrævet for antal måneder angivet i handelsbetingelserne.

11) Leveringsbetingelser; Vi betragter medlemskabet som leveret, når oprettelse og betaling er afsluttet.

12) Reklamationsret; Du har mulighed for at reklamere i op til 24 måneder fra køb af dit medlemskab. Det gør du ved at sende en mail til fitness@arenamors.dk

13) Persondatapolitik / Privatlivspolitik; Vi indhenter kun de data, vi har brug for, for at kunne administrere dit medlemskab. Vi har ikke data vedr. bankkonto mm. liggende, da vi kun benytter kontant medlemskaber, eller DIBS-betalinger.

Lignende medlemskaber